logo w2r
placeholder

W2R

Drone projects

Biedt consultancy en dienstverlening op het gebied van drone- en datatoepassingen in de regio Oost-Brabant, Limburg en grensgebieden van België en Duitsland. Werkgebieden: - land- en tuinbouw: gewasmonitoring (buitenteelt en kasteelt), met als doel precisieteelt te bevorderen, duurzaamheid te verhogen en te besparen op arbeidskosten, voedingsstoffen en water; - sportvelden: beoordelen van de graskwaliteit om optimale conditie te behouden en het beheer te optimaliseren (voetbalvelden, golfbanen); - stedelijk “groen": monitoren van bomen, parken, groenvoorziening in een stedelijke omgeving met het doel het beheer te optimaliseren.

Drone-consultancy en dienstverlening

Met verschillende typen drones, uitgerust met specifieke camera’s en sensoren wordt over teeltpercelen, gras- en sportvelden gevlogen om beeldmateriaal en data te verzamelen (gewasmonitoring). Deze data worden daarna geanalyseerd. Het resultaat wordt besproken en op een zodanige wijze aangereikt dat betrokkene deze in één oogopslag de relevante data ter beschikking heeft, in de vorm van een “dashboard”. De data kunnen als “stuurinformatie” worden gebruikt worden voor het teeltproces of terreinbeheer (advies).

search glass

nze focus

  • van monitoren naar voorspellen: we gebruiken data-analyse om niet alleen de huidige status van het gewas tijdens het groeiproces te bepalen, maar ook toekomstige trends te voorspellen en proactieve maatregelen te adviseren;
  • van generatieve teelt naar precisieteelt: we kunnen de teler helpen bij deze overstap, hetgeen leidt tot efficiëntere en meer duurzame teeltwijze;
  • vroegtijdige detectie: door gebruik te maken van geavanceerde camera- en sensortechniek kan vaak in een vroeger stadium ziekten en plagen worden gedetecteerd, waardoor meer tijdige behandeling mogelijk wordt;
  • outdoor en indoor vliegen: samen met Belgische wetenschappers onderzoeken we of met een drone in een teeltkas kunnen vliegen (zonder hulpmiddelen, zoals bakens). Medio 2024 zal dit project worden gerealiseerd;
  • een integrale benadering: indien van toepassing, kunnen we data van satellieten en bodemsensoren combineren met onze eigen dronedata;
  • Besparing onze aanpak kan leiden tot een behoorlijke besparing in tijd/arbeidskosten, voedingsstoffen, minder gebruik van pesticiden, water.

Professionele aanpak

W2R Drone Projects is een professioneel bedrijf en beschikt over:

- een team van ervaren, gecertificeerde piloten;

- de nieuwste generatie drones, camera's en sensoren;

- geavanceerde software voor data-analyse en visualisatie;

Ook incidentele of reguliere verzoeken voor drone-inzet kunnen worden uitgevoerd.

W2R-Droneprojects gaat voor (innovatieve) projecten en opdrachten waarin toegevoegde waarde wordt geleverd.

We houden voortdurend ontwikkelingen in techniek en regelgeving in de gaten om onze aanpak up-to-date te houden.

Stap 1: Oriënterend gesprek

Tijdens een vrijblijvend oriënterend gesprek wordt de vraagbehoefte van de potentiële klant geconcretiseerd en wordt bezien welke toegevoegde waarde W2R mogelijk voor het bedrijfsproces zou kunnen betekenen (o.a. data-collectie met drones en analyse data + advies). De klant geeft een beeld van zijn bedrijfsprocessen en de uitdagingen waar hij voor staat. W2R bepaalt in deze discussie of hun kennis/expertise een bijdrage kan leveren aan het overwinnen van deze uitdaging(en) en, waar nodig/zinvol, verhogen rendement/kwaliteit van de teelt. Indien dit het geval is, wordt overgegaan naar stap 2 (Gebiedsverkenning). Het opzetten van een dergelijk gestructureerd proces draagt bij aan effectieve monitoring en analyse en tenslotte aan het verbeteren van het proces en eindresultaat.

Stap 2: Gebiedsverkenning (indoor/outdoor)

Mogelijkheden/beperkingen van de inzet van drones op de locatie wordt onderzocht, mede in relatie tot regelgeving en vergunningen aangaande vluchten. Dit leidt tot een “go/no go” voor het uitvoeren van dronevluchten. Bij een go en een positieve reactie van de klant volgt er een offerte met prijsopgave.

Stap 3 t/m 9: Offerte -> einde opdracht (vervolgtraject?)

Stap 3: Een offerte op basis van uw specifieke behoeften

Stap 4: Uitvoering drone vluchten

Stap 5: De verzamelde data wordt verwekt en geanalyseerd

Stap 6: Het interpreteren van de data

Stap 7: Resultaat bespreking en beantwoorden van vragen

Stap 8: Eindrapportage: met data, analyses en adviezen

Stap 9: Eventuele vervolgmogelijkheden bespreken

Wie zijn wij?

W2R drone projects; Uw partner voor innovatieve drone oplossingen

Onderzoek en ontwikkeling: wij volgen de nieuwste ontwikkelingen in de dronetechnologie op de voet en participeren in onderzoek naar nieuwe toepassingen.

Autonoom indoorvliegen: wij investeren in de ontwikkeling van autonoom indoorvliegen voor toepassingen in kasteelt.

Data-analyse: wij investeren in de nieuwste software voor data-analyse en data verwerking

Niet in de laatste plaats wil W2R investeren in haar klant: samen leren van ontwikkelingen en meegroeien in het bedrijfsproces, om zodoende, nu en in de toekomst, een bijdrage te leveren aan het verminderen van kosten en het verhogen van het eindresultaat.

Samenwerking

W2R werkt samen met:
Onderzoeksinstituten:
Wij participeren in onderzoeksprojecten met universiteiten en onderzoeksinstituten.

Ontwikkelaars:
wij werken samen met ontwikkelaars van hardware en software om nieuwe dronetoepassingen te ontwikkelen

Specialisten: wij betrekken specialisten uit diverse vakgebieden bij onze projecten

Blog

Contact

Neem gerust contact met ons op voor al uw vragen

Gegevens
Wouter Middel+316 20249832wmiddel@w2r-droneprojects.com
Will Morreau+316 30303846wmorreau@w2r-droneprojects.com
Rob Vranken+316 83441140rvranken@w2r-droneprojects.com